{{menu_nowledge_desc}}.

CIFOR–ICRAF publishes over 750 publications every year on agroforestry, forests and climate change, landscape restoration, rights, forest policy and much more – in multiple languages.

CIFOR–ICRAF addresses local challenges and opportunities while providing solutions to global problems for forests, landscapes, people and the planet.

We deliver actionable evidence and solutions to transform how land is used and how food is produced: conserving and restoring ecosystems, responding to the global climate, malnutrition, biodiversity and desertification crises. In short, improving people’s lives.

Đóng góp của rừng ngập mặn trong việc hỗ trợ giảm phát thải và ô nhiễm từ hoạt động cảng biển

Export citation

Tài liệu này cung cấp bằng chứng khoa học về vai trò của rừng ngập mặn trong việc hấp thụ khí nhà kính và cải thiện chất lượng nước thông qua việc phân tích dữ liệu quan trắc môi trường nước sông Sài Gòn (Tp. HCM), phát thải khí nhà kính từ cảng biển Tp. HCM và sự hấp thụ khí nhà kính của Rừng ngập mặn Cần Giờ. Tài liệu lần đầu tiên trình bày kết quả so sánh chỉ số chất lượng nước giai đoạn 2010-2020 tại các điểm quan trắc ở các khu vực khác nhau bao gồm đô thị, cảng biển, rừng ngập mặn và bờ biển mở. Mối tương quan giữa lượng phát thải carbon từ các cảng biển và lượng carbon rừng ngập mặn ở Tp. HCM hấp thụ cũng đã lần đầu tiên được phân tích. Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng rừng ngập mặn có thể hỗ trợ ngành hàng hải giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Tài liệu có thể giúp hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách xác định các đối tượng cần chi trả dịch vụ môi trường do rừng ngập mặn cung cấp, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tài liệu cũng chỉ ra sự cần thiết phải có các nghiên cứu cụ thể hơn nữa, trên những khu vực rừng ngập mặn khác, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về các dịch vụ hệ sinh thái do rừng ngập mặn cung cấp ở Việt Nam.
Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/008487
Altmetric score:
Dimensions Citation Count:

Related publications